2018-01-17 | VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ekologia informacji w życiu dzieci i młodzieży”

Zarząd Okręgu Pomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; Zarząd Oddziału Słupskiego SBP; Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych SBP przy Akademii Pomorskiej w Słupsku; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku; Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku serdecznie zapraszają w dniu 28 września (piątek) 2018 roku na VII Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą ekologii informacji zorganizowaną pod hasłem "Ekologia informacji w życiu dzieci i młodzieży".

Tematem tegorocznej konferencji będą zagadnienia ekologii informacji w życiu dzieci i młodzieży. Poprzez zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące dla tej grupy ze współczesnego środowiska informacyjnego (cyberprzestrzeni), chcemy podkreślić rolę i znaczenie ekologii informacji w procesie kształtowania postaw i opinii młodych ludzi. Naszym celem jest także wskazanie im drogi w celu wykształcenia odpowiedzialnych, mądrych zachowań w cyberprzestrzeni mających na celu odpowiedzialność za informacje wrzucane do Sieci, ochronę dóbr osobistych i bezpieczne korzystanie z dobrodziejstw cyberświata.

Ważne terminy:
do 31.05.2018 r. – zgłaszanie tytułów i abstraktów referatów (10-20 zdań);
do 20.08.2018 r. – nadsyłanie pełnych tekstów referatów;
do 15.09.2018 r. – zgłaszanie uczestnictwa w konferencji (uczestnicy bez referatów).

Wszelkich informacji na temat konferencji udzielają oraz zgłoszenia przyjmują:
dr Beata Taraszkiewicz
59 84 05 400
beata.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl
mgr Urszula Kłos
59 84 05 351
sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!