2018-01-18 | Prace remontowe w Bibliotece Uczelnianej

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi terminu rozpoczęcia remontu Biblioteki informujemy naszych szanownych Czytelników, iż w chwili obecnej oczekujemy na wyłonienie wykonawcy prac. Z powyższego powodu prace remontowe i ewentualne utrudnienia w dostępie do zbiorów nie rozpoczną się wcześniej niż w połowie lutego.
O terminie rozpoczęcia prac, ich przebiegu oraz wynikających z tego tytułu utrudnieniach będziemy na bieżąco Państwa informować.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!