2018-03-19 | Full Text Finder – testowanie

Szukają Państwo konkretnego czasopisma, gazety, magazynu lub książki? Full Text Finder to najnowocześniejszy system wyszukiwawczy, służący do lokalizowania publikacji elektronicznych w kolekcji biblioteki, niezależnie od wydawcy czy dostawcy treści. Dzięki narzędziu Full Text Finder otrzymają Państwo szybki, bezpośredni dostęp do wszystkich publikacji dostępnych w Bibliotece Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Narzędzie umożliwia wyszukiwanie na poziomie tytułów publikacji, dzięki czemu za pomocą jednego wspólnego okna wyszukiwawczego można sprawdzić, czy dane czasopismo lub publikacja jest dostępna w bibliotece – bez konieczności przechodzenia na różne platformy czy serwisy. Po wpisaniu tytułu otrzymają Państwo informację o dostępności poszczególnych roczników i numerów wraz z odnośnikami do pełnych tekstów. Full Text Finder można testować w sieci komputerów uczelnianych. Osoby zainteresowane dostępem spoza sieci proszone są o kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej.
Zapraszamy do korzystania!


Krótki film instruktażowy w języku polskim:
https://www.youtube.com/watch?v=h8s1q9JuUbE
Przewodnik użytkownika (w języku angielskim):
https://help.ebsco.com/interfaces/Full_Text_Finder/Publication_Finder_User_Guide