2018-04-03 | Prace remontowe w BU AP - brak wykonawcy robót budowlanych

Informujemy naszych drogich Czytelników, iż w chwili obecnej czekamy na kolejny (trzeci) przetarg na roboty budowlane w Bibliotece Uczelnianej AP. W związku z powyższym przewidywany termin rozpoczęcia prac w Bibliotece ulega dalszemu przesunięciu (najbliższy planowany termin rozpoczęcia prac to koniec kwietnia 2018 r.).
O terminie rozpoczęcia prac, ich przebiegu oraz wynikających z tego tytułu utrudnieniach będziemy na bieżąco Państwa informować.