/ Ewidencja Dorobku Naukowego

Zarządzenie nr R.021.2.17
Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 9 stycznia 2017 r.

w sprawie rejestrowania dorobku naukowego nauczycieli akademickich i doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku
oraz trybu przekazywania do Biblioteki Uczelnianej AP publikacji, których autorami lub współautorami są pracownicy Uczelni

Zarządzenie

© Copyright 2016 Biblioteka Uczelniana Akademia Pomorska w Słupsku

Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki