/ Informacje

Struktura Biblioteki

Regulamin Rady Bibliotecznej

Zarządzenie


Regulamin Organizacyjny Biblioteki

Uchwała


Regulamin Udostępniania Zbiorów


Regulamin Oddziału Informacji Naukowej


Regulamin korzystania z Bibliotecznej Sieci Bezprzewodowej


Cennik opłat manipulacyjnych


Nr konta do wpłat: 71 2490 0005 0000 4520 8377 0269
Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22a
76-200 Słupsk

Wpłaty za przetrzymanie książek ponad ustalony termin
W tytule wpłaty: Nazwisko i imię Czytelnika, subkonto 249-54, za przetrzymanie książek

Wpłaty za zagubione książki
W tytule wpłaty: Nazwisko i imię Czytelnika, subkonto 249-54, za zagubione książki

Wpłaty za kartę biblioteczną
W tytule wpłaty: Nazwisko i imię Czytelnika, subkonto 249-54, za kartę biblioteczną

Uwaga: dowód wpłaty należy okazać w Wypożyczalni

© Copyright 2016 Biblioteka Uczelniana Akademia Pomorska w Słupsku

Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki