/ Konferencje / 2016 / 2015 / 2014

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni - W stulecie powstania SBP"
Słupsk, 29 września 2017 roku

Program konferencji

Zarząd Okręgu Pomorskiego; Zarząd Oddziału Słupskiego; Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku; Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku; Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku serdecznie zapraszają w dniu 29 września (piątek) 2017 roku na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą ekologii informacji zorganizowaną z okazji 100 rocznicy powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich pod hasłem "Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni - W stulecie powstania SBP".

Ekologia informacji to wciąż mało znana, lecz bardzo ważna dyscyplina naukowa, która powinna wkroczyć w każdą dziedzinę życia współczesnego człowieka, ponieważ jeśli nie zadbamy o odpowiednią jakość i ilość otaczającej nas informacji staniemy się ofiarami chorób informacyjnych takich jak: przeciążenie informacją, stres informacyjny czy przymus bycia w Sieci.

Tematem tegorocznej konferencji będą wciąż powiększające się zasoby informacyjne, zarówno te tradycyjne przechowywane w takich instytucjach jak biblioteki, jak i te cyfrowe przechowywane w cyberprzestrzeni. Zawrotne tempo przyrostu tych zasobów każe nam zwrócić uwagę na selekcję tworzonych przez nas informacji abyśmy nie stali się ofiarami tsunami informacyjnego czyli przeładowania nadmiarem informacji. Dlatego należy wykształcić w młodym pokoleniu odpowiedzialność za tworzone i "wrzucane" do cyberprzestrzeni informacje oraz uzmysłowić mu problemy wynikające z nadmiaru informacji. W związku z powyższym głównym celem naszej konferencji będzie podkreślenie znaczenia ekologii informacji i jej roli w tworzeniu zasobów informacyjnych współczesnego świata oraz ukazanie roli takich placówek jak szkoły, biblioteki czy uczelnie wyższe w tym procesie.

Na konferencję, która odbędzie się w Auli Akademii Pomorskiej w Słupsku, przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 zapraszamy nauczycieli, bibliotekarzy oraz pracowników naukowych oraz wszystkie osoby zainteresowane powyższą problematyką. Udział w konferencji jest bezpłatny. Referaty konferencyjne zostaną opublikowane, pod warunkiem czynnego uczestnictwa referenta w konferencji.

Tematyka konferencji będzie dotyczyć następujących (problemów) zagadnień szczegółowych:

 • Zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni;
 • Zagrożenia płynące z powiększających się zasobów informacyjnych;
 • Tsunami informacyjne;
 • Inofoholizm, przymus bycia w Sieci;
 • E-społeczeństwo a ekologia informacji;
 • Rola informacji w e-społeczeństwie;
 • Badanie potrzeb informacyjnych użytkowników;
 • Badanie wartości informacji;
 • Globalizacja i inflacja informacji;
 • Badanie metod przechowywania informacji;
 • Ocena jakości usług informacyjnych;
 • Informacja naukowa a ekologia informacji;
 • Rozwój (ewolucja) środowiska informacyjnego;
 • Odpowiedzialność za informację i jej skutki społeczne;
 • Selekcja (usuwanie informacji, króre utraciły swoją użyteczność) i utylizacja informacji (przywracanie użyteczności informacjom, które się do tego nadają);
 • Informacja a zdrowie człowieka (np. przymus bycia w Sieci, alienacja; stres informacyjny, cyberprzemoc);
 • Zarządzanie informacją w pracy, domu, społeczeństwie;
 • Ekologia informacji a zadania współczesnej edukacji;
 • Współczesny bibliotekarz i jego zadania w zakresie ekologii informacji;
 • Współczesny nauczyciel i jego zadania w zakresie ekologii informacji;
 • Badanie wartości informacji pod kątem relewancji i pertynencji;
 • Odpowiedzialność za informacje i związane z tym skutki społeczne;
 • Kultura informacyjna polskiego społeczeństwa;
 • Rola kultury informacyjnej w tworzącym się społeczeństwie wiedzy;
 • Kultura informacyjna a kultura masowa;
 • Kultura informacyjna w kontekście bezpieczeństwa informacji;
 • Kultura informacyjna lekarstwem na choroby informacyjne;
 • Kultura informacyjna. Teoria i praktyka;
 • Konsumpcja informacji;
 • Etyka informacyjna;
 • E-ekologia, czyli ekologia systemów teleinformatycznych;
 • Inne zagadnienia związane z tematyką konferencji.

Ważne terminy:
do 31.05.2017 r. – zgłaszanie tytułów i abstraktów referatów (10-20 zdań);
do 16.08.2017 r. – nadsyłanie pełnych tekstów referatów;
do 15.09.2017 r. – zgłaszanie uczestnictwa w konferencji (uczestnicy bez referatów).

Uczestnicy bez referatu:
Warunkiem udziału w konferencji (uczestnicy bez referatu) jest nadesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko, miejsce pracy, email, numer telefonu) pocztą elektroniczną na adres:
beata.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl lub
sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl
albo tradycyjną na adres:
Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Arciszewskiego 22c 76-200 Słupsk z dopiskiem "Konferencja".

Uczestnicy z referatem:
Warunkiem udziału w konferencji (uczestnicy z referatem) jest nadesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko, miejsce pracy, email, numer telefonu, tytuł referatu) pocztą elektroniczną na adres:
beata.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl lub
sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl
albo tradycyjną na adres:
Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Arciszewskiego 22c, 76-200 Słupsk z dopiskiem "Konferencja".

Osoby zgłaszające referaty otrzymają w odpowiedzi pocztą elektroniczną wytyczne odnośnie redakcji tekstu oraz formularz zgłoszeniowy dla referentów. Czas przewidziany na każde wystąpienie: 15-20 minut w zależności od liczby prelegentów. Do dyspozycji uczestników podczas trwania obrad zapewniamy komputer i rzutnik multimedialny. Referaty konferencyjne zostaną opublikowane pod warunkiem czynnego uczestnictwa referenta w konferencji. Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji zostaną podane w późniejszym terminie po ustaleniu listy referentów.

Wszelkich informacji na temat konferencji udzielają oraz zgłoszenia przyjmują:
dr Beata Taraszkiewicz
59 84 05 400
beata.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl
mgr Urszula Kłos
59 84 05 351
sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl

Serdecznie zapraszamy

Uprzejmie informujemy, iż lista referentów została zamknięta.
Chętnych do zaprezentowania wyników swoich badań zapraszamy za rok.


Program konferencji


Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Sponsorzy konferencji:
               

© Copyright 2016 Biblioteka Uczelniana Akademia Pomorska w Słupsku

Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki