/ Konferencje / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ekologia informacji w e-społeczeństwie"
Słupsk, 21 listopada 2014 roku

Zarząd Okręgu Pomorskiego SBP, Zarząd Oddziału Słupskiego SBP, Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku oraz Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku zorganizowały po raz trzeci Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą ekologii informacji pod hasłem "Ekologia informacji w e-społeczeństwie", która odbyła się 21 listopada (piątek) 2014 roku w Auli Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Boh. Westerplatte 64.

W chwili obecnej informacja stanowi szczególne dobro niematerialne, dlatego konferencja „Ekologia informacji w e-społeczeństwie” miała na celu podkreślenie wartości informacji relewantnej i pertynentnej (dostosowanej do oczekiwań użytkownika), w czasie gdy zagraża nam zjawisko tsunami informacyjnego. Jej zadaniem również było ukazanie zjawisk związanych z ekologią informacji zachodzących na poziomie lokalnym w procesie tworzenia e-społeczeństwa.

Mam nadzieję, że konferencja przekazała praktyczną wiedzę dotyczącą kształtowania nowoczesnego społeczeństwa wiedzy bez wykluczenia cyfrowego jego członków (szczególnie osób starszych i niepełnosprawnych) a. zdobytą wiedzę uczestnicy konferencji będą mogli wykorzystywać w swojej codziennej pracy w placówkach edukacyjnych, takich jak szkoły czy biblioteki.

Ekologia informacji to nowa, dopiero powstająca dziedzina wiedzy, która ukazuje różnorodne zagrożenia społeczne związane z informacją, takie jak nierównomierny dostęp do informacji, atomizacja społeczeństwa, stres informacyjny, napływ informacji nieprawdziwej, niekompletnej o małej wartości, zagrożenia zdrowotne (uzależnienia od technologii, przymus "bycia w sieci", cyberprzemoc). Niezwykle ważne jest zatem uzmysłowienie polskiemu społeczeństwu roli informacji w czasie, kiedy mamy do czynienia z zanieczyszczaniem infosfery informacjami nieistotnymi, nieprawdziwymi, pseudoinformacjami (informowanie rozwlekłe, ogólnikowe, niejasne); dezinformacją (zmyślanie, zatajanie, przekręcanie) czy parainformacjami (nietrafne domniemywania).

Zdjęcia z konferencji


Wystąpienia uczestników

Sesja pierwsza: Informacja w e-społeczeństwie

prof. dr hab. Wiesław Babik – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
O konsumpcji informacji w e-społeczeństwie z punktu widzenia ekologii informacji

dr hab. Zdzisław Gębołyś - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Pomiędzy zrozumieniem a nienawiścią. Portale internetowe polskie i litewskie na Litwie. Rozeznanie wstępne

mgr Wioletta Jachym - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów
Ekologiczna jakość przestrzeni informacyjnej. Funkcje i zadania informacji na stronach internetowych w kontekście standaryzacji

mgr Izabela Nowakowska - Uniwersytet Medyczny, Łódź
Zarządzanie wiedzą w krajach europejskich sposobem na ekologiczne środowisko informacyjne

mgr Daniel Ziarkowski - Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
Kulturotwórcza rola informacji

Sesja druga: Biblioteki i bibliotekarze w e-społeczeństwie

dr Lucyna Maksymowicz – Politechnika Koszalińska, Koszalin
Jakość funkcjonowania bibliotek uczelnianych w kontekście oczekiwań studentów i nauczycieli akademickich

dr Maja Wojciechowska - Uniwersytet Gdański, Gdańsk
Reputacja jako czynnik wspierający budowanie relacji instytucji świadczących usługi informacyjne

dr Jolanta Laskowska – Uniwersytet Gdański, Gdańsk; mgr Wojciech Gustowski - Wydawnictwo Novae Res - Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Gdańsk
Czytelnictwo e-booków w świetle badań ankietowych przeprowadzonych wśród polskich i słowackich studentów

mgr Marta Gliniecka - Akademia Pomorska, Słupsk
Zasoby kultury multimedialnej w pracy nauczyciela-bibliotekarza

mgr Marcin Karwowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Tajemniczy klient w bibliotece - nowa metoda na ocenę jakości usług

mgr Dorota Rak - Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Realizacja funkcji informacyjnej przez biblioteki uczelniane na przykładzie serwisów Web 2.0

Sesja trzecia: Cyfrowa informacja, cyfrowy świat - szanse i zagrożenia

dr Krystyna Michniewicz-Wanik - Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Niedoskonałość autorsko-prawnych przepisów o dozwolonym użytku chronionych utworów w środowisku cyfrowym źródłem stresu informacyjnego

dr Wiesław Lesner, dr Dorota Kiełb-Grabarczyk - Akademia Pomorska, Słupsk
Cyberprzemoc w społeczeństwie informacyjnym

mgr Marzena Grzegowska, mgr Aleksandra Pańka - Uniwersytet Gdański, Gdańsk
Rola ekologii informacji w działalności szkoleniowej i promocyjnej Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Marzena Jermak - Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora, Koszalin
Rola Internetu w życiu młodzieży

mgr Bogumiła Zlot-Sobierajska; mgr Anna Kubacka - Akademia Pomorska, Słupsk
Cyfrowe publikacje, cyfrowe biblioteki jako warsztat informacji naukowej

© Copyright 2016 Biblioteka Uczelniana Akademia Pomorska w Słupsku

Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki