/ Konferencje / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ekologia informacji jako wyzwanie dla edukacji i bibliotekarstwa XXI wieku
Słupsk, 11 września 2015 roku

Zarząd Okręgu Pomorskiego SBP, Zarząd Oddziału Słupskiego SBP, Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku oraz Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku w dniu 11 września 2015 roku zorganizowały IV Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą ekologii informacji pod hasłem "Ekologia informacji jako wyzwanie dla edukacji i bibliotekarstwa XXI wieku".

W chwili obecnej, kiedy mamy do czynienia ze zjawiskiem nadmiaru informacji (tzw. tsunami informacyjne) informacja wartościowa, dostosowana do potrzeb użytkownika jest niezwykle cenna i wbrew pozorom trudna do zdobycia. Z tego powodu niezwykle ważne zadanie spoczywa na barkach współczesnych nauczycieli i bibliotekarzy, którzy powinni nauczyć społeczeństwo (szczególnie młodych ludzi) kultury informacyjnej, w tym dbałości o jakość informacji. Jak niesie to ze sobą problemy i jak znaleźć ich rozwiązanie to zagadnienia, które były rozpatrywane na konferencji pod hasłem „Ekologia informacji jako wyzwanie dla edukacji i bibliotekarstwa XXI wieku”. Konferencja ta miała również na celu przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej budowania współczesnej antropoinfosfery ze zwróceniem uwagi na ograniczenie niepokojących zjawisk takich jak: nadmierna ilość oraz niska jakość informacji, cyberprzemoc, choroby informacyjne, przymus bycia "on-line" czy wykluczenie cyfrowe (szczególnie osób starszych i niepełnosprawnych).

Ekologia informacji to nowa, dopiero powstająca dziedzina wiedzy, która ukazuje różnorodne zagrożenia społeczne związane z informacją, takie jak nierównomierny dostęp do informacji, atomizacja społeczeństwa, stres informacyjny, napływ informacji nieprawdziwej, niekompletnej o małej wartości, zagrożenia zdrowotne (uzależnienia od technologii, przymus "bycia w sieci", cyberprzemoc). Niezwykle ważne jest zatem uzmysłowienie polskiemu społeczeństwu roli informacji w czasie, kiedy mamy do czynienia z zanieczyszczaniem infosfery informacjami nieistotnymi, nieprawdziwymi, pseudoinformacjami (informowanie rozwlekłe, ogólnikowe, niejasne); dezinformacją (zmyślanie, zatajanie, przekręcanie) czy parainformacjami (nietrafne domniemywania).

W konferencji licznie wzięli udział bibliotekarze, nauczyciele, pracownicy naukowi oraz inne osoby zainteresowane powyższą problematyką.

Zdjęcia z konferencji


Prezentacje i referaty z konferencji:

Sesja pierwsza: Ekologia informacji jako wyzwanie XXI wieku

prof. dr hab. Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
O zaufaniu do informacji

prof. dr hab. Zbigniew Sobisz, Akademia Pomorska, Słupsk
Jeśli nie jesteśmy ekologiczni... Rośliny inwazyjne w Sieci i na żywo. Kilka spostrzeżeń botanika...

dr Lucyna Maksymowicz, Politechnika Koszalińska, Koszalin
Od kultury informacyjnej ku ekologii informacji. Badanie kompetencji informacyjnych studentów

mgr Ewa Goumissi, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Ekologia informacji - koncepcja, cechy i jej związek z Internetem jako ekosystemem informacyjnym w bibliotekach - próba omówienia na podstawie bibliotekarskiej prasy we Francji

mgr Marcin Karwowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Czego na temat ekologii informacji dowie się od bibliotekarzy tajemniczy klient

Wystąpienie sponsora TN PROJEKT

Wystąpienie sponsora DE GRUYTER

Sesja druga: Edukacja i biblioteki wobec wyzwań ekologii informacji

dr Krystyna Michniewicz-Wanik - Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
E-podręczniki na wolnych licencjach

mgr Marta Gliniecka, Akademia Pomorska, Słupsk
Digital storytelling jako przykład wykorzystania technologii informacyjnych w edukacji

mgr Dorota Rak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Funkcja informacyjna instytucji archiwalnych w świetle ich działalności

dr Maja Chacińska, dr Jolanta Laskowska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
Kompetencje medialne studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Badania ankietowe

dr Zbigniew Meger, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, Poznań
Konektywizm - nowa koncepcja XXI wieku w badaniach edukacyjnych

mgr Kamila Pankowiak, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia
Klient nasz pan - oferta Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej a oczekiwania użytkowników

Sesja trzecia: Cyberświat i jego zagrożenia

mgr Gabriela Chamier-Gliszczyńska, Akademia Pomorska, Słupsk
Poza Siecią czyli rzecz o wykluczeniu cyfrowym

mgr Jacek Prądziński, student GENDER STUDIES, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Autorytet - stereotyp - dyskryminacja. Źródła i skutki mowy nienawiści - Dokument

mgr Jacek Prądziński, student GENDER STUDIES, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Autorytet - stereotyp - dyskryminacja. Źródła i skutki mowy nienawiści - Prezentacja

mgr Jolanta Betkowska, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Słupsk
Bibliotekarz vs "dr Google" - z doświadczeń bibliotekarza biblioteki pedagogicznej

dr Beata Taraszkiewicz, Akademia Pomorska, Słupsk
"Honey, I’m crazy in love. I’m ready to marry you", czyli miłosne oszustwa w Sieci

© Copyright 2016 Biblioteka Uczelniana Akademia Pomorska w Słupsku

Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki