/ Konferencje / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ekologia informacji a kultura informacyjna społeczeństwa"
Słupsk, 16 września 2016 roku

Zarząd Okręgu Pomorskiego; Zarząd Oddziału Słupskiego; Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku; Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku
serdecznie zapraszają w dniu 16 września (piątek) 2016 roku na V Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą ekologii informacji zorganizowaną z okazji 99 rocznicy powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich pod hasłem "Ekologia informacji a kultura informacyjna społeczeństwa".

Program konferencji

Ekologia informacji to wciąż mało znana, lecz bardzo ważna dyscyplina naukowa, która powinna wkroczyć w każdą dziedzinę życia współczesnego człowieka, ponieważ jeśli nie zadbamy o odpowiednią jakość i ilość otaczającej nas informacji staniemy się ofiarami chorób informacyjnych takich jak: przeciążenie informacją, stres infromacyjny czy przymus bycia w Sieci.

Najwłaściwszym sposobem obrony przed ww. chorobami informacyjnymi zgodnie z założeniami ekologii informacji jest nabycie i poszerzanie zasobu wiedzy oraz umiejętności, które składają się na tzw. kulturę informacyjną.

Za przejawy kultury informacyjnej można uznać: umiejętność wyszukiwania informacji relewantnej i pertynetnej (dopasowanej do potrzeb użytkownika), posiadanie wiedzy na temat informacji oraz jej funkcji, sprawność w selekcji informacji z różnych źródeł; umiejętność doboru właściwych narzędzi w procesie gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji, zdolność prawidłowego interpretowania informacji oraz umiejętność właściwego i etycznego posługiwania się informacją z poszanowaniem cudzej własności. W związku z powyższym głównym celem naszej konferencji będzie podkreślenie znaczenia ekologii informacji i jej roli w kształtowaniu kultury informacyjnej współczesnego człowieka oraz ukazanie roli takich placówek jak szkoły, biblioteki czy uczelnie wyższe w tym procesie.

Zdjęcia z konferencji


Prezentacje i referaty z konferencji:

Sesja pierwsza: Ekologia informacji jako dyscyplina naukowa
Prowadząca: mgr Anna Buczkowska-Pawlik, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

dr Marcin Karwowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
5 lat słupskiej konferencji poświęconej ekologii informacji - analiza referatów pięciu edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Ekologia informacji..."

prof. dr hab. Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
O diecie informacyjnej

dr Oleksandr Tverdokhlib, National Academy for Public Administration under the President Ukraine, Kiev
Information ethics, information ecology and information culture as social fundamentals in the modern world

dr hab. prof. Zbigniew Sobisz, Akademia Pomorska, Słupsk
Prawdy i mity o ziołach w Sieci i w literaturze

dr hab. Marek Nahotko, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Ekologia gatunków informacji

dr Zbigniew Meger, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jasińskiego, Warszawa
Najbardziej obiecujące technologie XXI wieku w dziedzinie edukacji i pozyskiwania wiedzy

Wystąpienie sponsora IBUK LIBRA

mgr Krzysztof Henne, Sygnity Business Solutions, Zielona Góra
ROSA - Bibliografia Dorobku Pracowników: czy bibliografia jest czysta informacyjnie?

Sesja druga: Ekologia informacji a kultura informacyjna
Prowadząca: dr Beata Taraszkiewicz, Akademia Pomorska, Słupsk

dr Krystyna Michniewicz-Wanik, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Nowelizacja ustawy o prawie autorskim, którą każdy (bibliotekarz) znać powinien

mgr Katarzyna Bartosiak, mgr Kamil Banaszewski, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
Czy humaniści potrafią zlokalizować, wybrać i posłużyć się informacją naukową? Wyniki badań pilotażowych

dr Jolanta Laskowska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
Kultura informacyjna studentów kierunków humanistycznych w świetle badań sondażowych

mgr Justyna Partyka, mgr inż. Aneta Urbańska, Główna Biblioteka Lekarska, Warszawa
Tematyczne zestawienie literatury jako odpowiedź na zapotrzebowanie informacyjne w środowisku medycznym

mgr Ewa Dobrogowska-Schlebusch, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Znaczenie czynników afektywnych w procesie przetwarzania informacji na podstawie analizy zachowań informacyjnych rodziców dzieci autystycznych

mgr Małgorzata Szubrycht, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia
Biblioteka jako przestrzeń kreowania wizerunku uczelni wyższej. Studium na przykładzie Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej

mgr Maria Bosacka, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Kształtowanie się kompetencji informacyjnych studentów - raport z badań prowadzonych w Bibliotece Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

mgr Iwona Osmulska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Elbląg
Informacja, komunikacja i edukacja. Oczekiwania użytkowników bibliotek szkół wyższych

mgr Jacek Głębocki, mgr inż. Grzegorz Pietruszewski, Splendor Systemy Informacyjne, Swarzędz
Zastosowanie systemu bibliograficzno-bibliometrycznego Expertus do sprawozdawczości

Sesja trzecia: Ekologia informacji w Sieci (i nie tylko)
Prowadząca: dr Jolanta Laskowska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

dr Radosław Molenda, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza
Stres informacyjny w aspekcie psychologicznym

mgr Jacek Prądziński, Biblioteka Miejska, Bytów
"Hejt nasz powszedni" - zjawisko facebookowej mowy nienawiści

mgr Jolanta Betkowska, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Słupsk
Co możemy znaleźć szukając ekologii informacji?

mgr Dorota Rak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Funkcje kulturowe dokumentów archiwalnych

mgr Anna Kubacka, dr Beata Taraszkiewicz, Akademia Pomorska, Słupsk
Życie po życiu czyli book art


Patronat honorowy:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska

© Copyright 2016 Biblioteka Uczelniana Akademia Pomorska w Słupsku

Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki