/ Konferencje / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni - W stulecie powstania SBP"
Słupsk, 29 września 2017 roku

Zarząd Okręgu Pomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; Zarząd Oddziału Słupskiego SBP; Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych SBP przy Akademii Pomorskiej w Słupsku; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku; Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku zorganizowały w dniu 29 września 2017 roku VI Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą ekologii informacji zorganizowaną z okazji 100 rocznicy powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich pod hasłem "Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni - W stulecie powstania SBP".

Ekologia informacji to wciąż mało znana, lecz bardzo ważna dyscyplina naukowa, która powinna wkroczyć w każdą dziedzinę życia współczesnego człowieka, ponieważ jeśli nie zadbamy o odpowiednią jakość i ilość otaczającej nas informacji staniemy się ofiarami chorób informacyjnych takich jak: przeciążenie informacją, stres informacyjny czy przymus bycia w Sieci.

Tematem konferencji były wciąż powiększające się zasoby informacyjne, zarówno te tradycyjne przechowywane w takich instytucjach jak biblioteki, jak i te cyfrowe przechowywane w cyberprzestrzeni. Zawrotne tempo przyrostu tych zasobów każe nam zwrócić uwagę na selekcję tworzonych przez nas informacji abyśmy nie stali się ofiarami tsunami informacyjnego czyli przeładowania nadmiarem informacji. Dlatego należy wykształcić w młodym pokoleniu odpowiedzialność za tworzone i "wrzucane" do cyberprzestrzeni informacje oraz uzmysłowić mu problemy wynikające z nadmiaru informacji. W związku z powyższym głównym celem naszej konferencji było podkreślenie znaczenia ekologii informacji i jej roli w tworzeniu zasobów informacyjnych współczesnego świata oraz ukazanie roli takich placówek jak szkoły, biblioteki, czy uczelnie wyższe w tym procesie.


Zdjęcia z konferencji


Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Sponsorzy konferencji:
               

© Copyright 2016 Biblioteka Uczelniana Akademia Pomorska w Słupsku

Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki