/ Konferencje / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Ekologia informacji w życiu dzieci i młodzieży"
Słupsk, 28 września 2018 roku

Zarząd Okręgu Pomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; Zarząd Oddziału Słupskiego SBP; Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych SBP przy Akademii Pomorskiej w Słupsku; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku; Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku serdecznie zapraszają w dniu 28 września (piątek) 2018 roku na VII Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą ekologii informacji zorganizowaną pod hasłem "Ekologia informacji w życiu dzieci i młodzieży".

Ekologia informacji to bardzo ważna dyscyplina naukowa, która pomimo tego, że powstała stosunkowo niedawno odgrywa ogromną rolę w zachowaniu równowagi w naszym świecie zdominowanym przez technologie informacyjne. Dzięki ekologii informacji wiemy, jak zapobiegać przeciążeniu nadmiarem informacji, jak zapobiegać cyberchorobom takim jak np. przymus bycia w Sieci czy fonoholizm (uzależnienie od telefonu) i jak odpowiedzialnie korzystać z cyberprzestrzeni.

Tematem tegorocznej konferencji będą zagadnienia ekologii informacji w życiu dzieci i młodzieży. Poprzez zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące dla tej grupy ze współczesnego środowiska informacyjnego (cyberprzestrzeni), chcemy podkreślić rolę i znaczenie ekologii informacji w procesie kształtowania postaw i opinii młodych ludzi. Naszym celem jest także wskazanie im drogi w celu wykształcenia odpowiedzialnych, mądrych zachowań w cyberprzestrzeni mających na celu odpowiedzialność za informacje wrzucane do Sieci, ochronę dóbr osobistych i bezpieczne korzystanie z dobrodziejstw cyberświata.

Na konferencję, która odbędzie się w Auli Akademii Pomorskiej w Słupsku, przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 zapraszamy nauczycieli, bibliotekarzy oraz pracowników naukowych oraz wszystkie osoby zainteresowane powyższą problematyką. Udział w konferencji jest bezpłatny. Referaty konferencyjne zostaną opublikowane, pod warunkiem czynnego uczestnictwa referenta w konferencji.

Tematyka konferencji będzie dotyczyć następujących (problemów) zagadnień szczegółowych:

 • Znaczenie ekologii informacji w życiu dzieci i młodzieży;
 • Dzieci i młodzież wobec zagrożeń środowiska informacyjnego;
 • Współczesny nauczyciel (bibliotekarz) jako przewodnik młodzieży po cyberświecie;
 • Rola etyki informacyjnej w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży;
 • Współczesny nastolatek wobec zagrożeń cyberprzestrzeni;
 • Tsunami informacyjne;
 • E-społeczeństwo a ekologia informacji;
 • Rola informacji w e-społeczeństwie;
 • Badanie potrzeb informacyjnych użytkowników;
 • Badanie wartości informacji;
 • Globalizacja i inflacja informacji;
 • Badanie metod przechowywania informacji;
 • Ocena jakości usług informacyjnych;
 • Informacja naukowa a ekologia informacji;
 • Rozwój (ewolucja) środowiska informacyjnego;
 • Selekcja (usuwanie informacji, króre utraciły swoją użyteczność) i utylizacja informacji (przywracanie użyteczności informacjom, które się do tego nadają);
 • Informacja a zdrowie człowieka (np. przymus bycia w Sieci, infoholizm, alienacja; stres informacyjny, cyberprzemoc; fonoholizm);
 • Zarządzanie informacją w pracy, domu, społeczeństwie;
 • Ekologia informacji a zadania współczesnej edukacji;
 • Współczesny bibliotekarz i jego zadania w zakresie ekologii informacji;
 • Współczesny nauczyciel i jego zadania w zakresie ekologii informacji;
 • Badanie wartości informacji pod kątem relewancji i pertynencji;
 • Odpowiedzialność za informacje i związane z tym skutki społeczne;
 • Kultura informacyjna polskiego społeczeństwa;
 • Rola kultury informacyjnej w tworzącym się społeczeństwie wiedzy;
 • Kultura informacyjna w kontekście bezpieczeństwa informacji;
 • Kultura informacyjna lekarstwem na choroby informacyjne;
 • Konsumpcja informacji;
 • Etyka informacyjna w ochronie własności, prywatności i bezpieczeństwa informacji;
 • E-ekologia, czyli ekologia systemów teleinformatycznych;
 • Inne zagadnienia związane z tematyką konferencji.

Ważne terminy:
do 31.05.2018 r. – zgłaszanie tytułów i abstraktów referatów (10-20 zdań);
do 20.08.2018 r. – nadsyłanie pełnych tekstów referatów;
do 15.09.2018 r. – zgłaszanie uczestnictwa w konferencji (uczestnicy bez referatów).

Uczestnicy bez referatu:
Warunkiem udziału w konferencji (uczestnicy bez referatu) jest nadesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko, miejsce pracy, email, numer telefonu) pocztą elektroniczną na adres:
beata.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl lub
sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl
albo tradycyjną na adres:
Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Arciszewskiego 22c 76-200 Słupsk z dopiskiem "Konferencja".

Uczestnicy z referatem:
Warunkiem udziału w konferencji (uczestnicy z referatem) jest nadesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko, miejsce pracy, email, numer telefonu, tytuł referatu) pocztą elektroniczną na adres:
beata.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl lub
sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl
albo tradycyjną na adres:
Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Arciszewskiego 22c, 76-200 Słupsk z dopiskiem "Konferencja".

Osoby zgłaszające referaty otrzymają w odpowiedzi pocztą elektroniczną wytyczne odnośnie redakcji tekstu oraz formularz zgłoszeniowy dla referentów. Czas przewidziany na każde wystąpienie: 15-20 minut w zależności od liczby prelegentów. Do dyspozycji uczestników podczas trwania obrad zapewniamy komputer i rzutnik multimedialny. Referaty konferencyjne zostaną opublikowane pod warunkiem czynnego uczestnictwa referenta w konferencji.
Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji zostaną podane w późniejszym terminie po ustaleniu listy referentów.

Wszelkich informacji na temat konferencji udzielają oraz zgłoszenia przyjmują:
dr Beata Taraszkiewicz
59 84 05 400
beata.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl
mgr Urszula Kłos
59 84 05 351
sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl

Serdecznie zapraszamy


Formularz zgłoszeniowy na konferencję


Patronat honorowy:

Sponsorzy konferencji:
               

Patronat medialny:

© Copyright 2016 Biblioteka Uczelniana Akademia Pomorska w Słupsku

Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki