/ Linki


Ogólne

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa
Baza Agro – baza danych z dziedziny rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, weterynarii
BazHum i czasopisma humanistyczne i społeczne w Internecie
BazTech – baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych
Biblioteka Narodowa
Federacja Bibliotek Cyfrowych
Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich
Lista czasopism punktowanych - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Master Journal List - Thomson Reuters (Lista Filadelfijska)
Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nauka Polska - informacje o instytucjach, ludziach nauki, pracach naukowych, projektach badawczych itp.
Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
Polska Bibliografia Naukowa

Czasopisma on-line

Biuro Prognoz i Ekspertyz Sejmowych
E-Kolekcja Czasopism Polskich
Sprawy Nauki
Zagadnienia Naukoznawstwa


Administracja

Oficjalny portal Unii Europejskiej

Czasopisma on-line

Civitas et Lex
Gdańskie Studia Prawnicze
Przegląd Administracji Publicznej
Przegląd Prawa i Administracji
Rocznik Administracji Publicznej


Bezpieczeństwo narodowe

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Polska Bibliografia Wojskowa

Czasopisma on-line

Bandera
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
Bezpieczeństwo Narodowe
Bezpieczeństwo Obronność Socjologia
Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka
Biuletyn Prawny Komendy Głównej Policji
e-Terroryzm
Kwartalnik Bellona
Kwartalnik Policyjny
Policja 997
Przegląd Historyczno-Wojskowy
Przegląd Prawa i Administracji
Przegląd Sił Zbrojnych
Safety and Security


Biologia. Ochrona środowiska

Baza Agro – baza danych z dziedziny rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, weterynarii
Ministerstwo Ochrony Środowiska
Polskie Towarzystwo Botaniczne
Polskie Towarzystwo Dendrologiczne

Czasopisma on-line

Acta Agrobotanica
Acta Biochimica Polonica
Acta Biologia Cracoviensia. Series Botanica
Acta Botanica Cracoviensia. Series Zoologia
Acta Botanica Cassubiana
Acta Ichthyologica et Piscatoria
Acta Mycologica
Acta Protozoologica
Archives of Polish Fisheries
Badania Fizjograficzne nad Polską Północną seria A, B, C, D
Baltic Coastal Zone
Ecological Questions
Ekonomia i Środowisko
Environment Protection Engineering
Folia Histochemia et Cytobiologica
Medical and Biological Sciences
Oceanologia
Ochrona Środowiska
Postępy Biochemii
Przegląd Prawa Ochrony Środowiska
Słupskie Prace Biologiczne


Edukacja techniczna

BazTech – baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych

Czasopisma on-line

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
CMST Computational Methods in Science and Technology
Czasopismo Techniczne
Optima Applicata
Przegląd Elektrotechniczny


Filologia angielska

Netlibrary - największa wirtualna biblioteka udostępniająca książki, muzykę i filmy; bezpłatny dostęp wielu tysięcy oryginalnych tekstów literackich, dla opłacających abonament oferta jeszcze szersza
Projekt Gutenberg - pełne teksty literatury angielskojęzycznej oraz innych dzieł z zakresu filozofii, historii
Wykaz kilkunastu linków dotyczących literatury angielskojęzycznej: pełne teksty, serwisy poświęcone historii, krytyce literackiej, biografiom pisarzy

Czasopisma on-line

Anglica Wratislaviensia
Crossroads. A Journal of English Studies
Glottodidactica
Języki Obce w Szkole
Lublin Studies in Modern Languages and Literature
Polilog. Studia Neofilologiczne
Studia Anglica Posnaniensia


Filologia germańska

Literatura niemiecka on-line
Projekt Gutenberg - kolekcja wielu dzieł klasyki literatury niemieckiej (do XIX w.)
Wirtualna Biblioteka Elektronicznych Czasopism Naukowych umożliwiająca dostęp do pełnych tekstów artykułów w jęz. niemieckim

Czasopisma on-line

Colloquia Germanica Stetinensia
Germanica Wratislaviensia
Glottodidactica
Języki Obce w Szkole
Lublin Studies in Modern Languages and Literature
Polilog. Studia Neofilologiczne


Filologia polska

Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie
Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera
Film w prasie polskiej
Internetowa baza filmu polskiego
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Polska Bibliografia Literacka
Poradnia językowa Wydawnictwa Naukowego PWN
Staropolska on-line - biblioteka tekstów literatury staropolskiej
Wolne Lektury - teksty lektur szkolnych

Czasopisma on-line

Acta Cassubiana
Acta Humana
Didaskalia
E-Kolekcja Czasopism Polskich
Guliwer
Linguistica Copernicana
Literatura i Kultura Popularna
Litteraria Copernicana
Prace Literackie
Studia Etymologica Cracoviensia
Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
Świat Tekstów. Rocznik Słupski


Filologia rosyjska

BABILON - współczesna literatura rosyjska
Naukowa Rosyjska Biblioteka Cyfrowa
Portal poświęcony klasycznej literaturze rosyjskiej
Rosyjska literatura klasyczna

Czasopisma on-line

Acta Polono-Ruthenica
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica
Języki Obce w Szkole
Polilog. Studia Neofilologiczne
Studia Rossica Gedanensia
Studia Russologica


Fizyka

Polskie Towarzystwo Fizyczne

Czasopisma on-line

Acta Physica Polonica A
Acta Physica Polonica B
CMST Computational Methods in Science and Technology
Czasopismo Techniczne
Optima Applicata
Postępy Fizyki
Przegląd Elektrotechniczny
Scientific Bulletin. Physics


Geografia

Baza Agro – baza danych z dziedziny rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, weterynarii
Bibliografia Geografii Polskiej od 1985 roku
Bibliografia Geologiczna Polski
Polskie Towarzystwo Geograficzne
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Czasopisma on-line

Acta Geologica Polonica
Badania Fizjograficzne nad Polską Północną seria A, B, C, D
Bulletin of Geography. Physical Geography Series
Bulletin of Geography. Socio-economic Series
Czasopismo Geograficzne
Człowiek i Środowisko
Folia Turistica
Geographia Polonica
Prace Geograficzne
Przegląd Geofizyczny
Przegląd Geograficzny
Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
Słupskie Prace Geograficzne
Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica
Studia Obszarów Wiejskich
Studia Regionalne i Lokalne


Historia

Bibliografia Historii Kościoła
Bibliografia Historii Polskiej
Instytut Pamięci Narodowej
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Narodowe Archiwum Cyfrowe
Polska Bibliografia Wojskowa
Polskie Towarzystwo Historyczne

Czasopisma on-line

Acta Cassubiana
Acta Poloniae Historia
Dzieje Najnowsze
Europa Orientalia. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich
Folia Historia Cracoviensia
Historia i Polityka
Klio
Kwartalnik Historyczny
Odrodzenie i Reformacja w Polsce
Przegląd Historyczno-Wojskowy
Scripta Historica (wcześniej Słupskie Studia Historyczne)
Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne


Matematyka

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Czasopisma on-line

Colloquium Mathematicum
Didactica Mathematicae
Mathematica Applicanda
Opuscula Mathematica
Probability and Mathematical Statistics
Universitatis Iagellonicae. Acta Mathematica


Nauki o zdrowiu

Ministerstwo Zdrowia
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego

Czasopisma on-line

Ból
Cardiology Journal
Czasopisma medyczne i biomedyczne Wydawnictwa Termedia
Fizjoterapia
Medical and Biological Science
Lider
Na Ratunek
Serwis czasopism Via Medica z zakresu różnych dziedzin medycyny, zarówno klinicznej jak i eksperymentalnej
Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie


Pedagogika

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Czasopisma on-line

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika
Czasopismo Pedagogiczne
Dziecko Krzywdzone
E-mentor – czasopismo na temat edukacji na odległość
Edukacja
Edukacja Dorosłych
Edukacja w Dyskursie
Forum Penitencjarne
Journal of Speech and Language Pathology
Lider
Paedagogia Christiana
Probacja
Przegląd Badań Edukacyjnych
Psychologia Rozwojowa
Psychoterapia
Resocjalizacja Polska
Studia Paedagogiaca Ignatiana


Politologia

Nowa Politologia – portal dla interesujących się polityką i politologią
Oficjalny portal Unii Europejskiej
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

Czasopisma on-line

Athenaeum
Cywilizacja i Polityka
Dialogi Polityczne
Gdańskie Studia Międzynarodowe
Historia i Polityka
Horyzonty Polityki
Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej


Praca socjalna

Instytut Rozwoju Służb Społecznych
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Czasopisma on-line

Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo
Człowiek – Rodzina - Prawo
Dziecko Krzywdzone
Probacja
Psychoterapia
Resocjalizacja Polska


Socjologia

Oficjalny portal Unii Europejskiej
Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Czasopisma on-line

Civitas et Lex
Człowiek – Rodzina – Prawo
Economics and Sociology
Forum Socjologiczne
Gdańskie Studia Międzynarodowe
Jagiellońskie Studia Socjologiczne
Przegląd Socjologii Jakości
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych


Wychowanie muzyczne

Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu

Czasopisma on-line

Art Inter Culturas
Notes Muzyczny
Pro Musica Sacra
Wychowanie Muzyczne (hasło dostępu w Oddziale Informacji Naukowej BU pok.7)


Zarządzanie

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Czasopisma on-line

Acta Universitatis Nicolai Copermici Zarządzanie
Copernican Journal of Finance and Accounting
Ekonomia i Prawo
Economics and Sociology
Journal of Positive Management
Oeconomia Copernicana
Pracownik i Pracodawca
Zarządzanie Publiczne
Zarządzanie Publiczne. Public Governance
Zarządzanie w Kulturze

© Copyright 2016 Biblioteka Uczelniana Akademia Pomorska w Słupsku

Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki