/ Zakup książek do Biblioteki

Zgłoś książkę do zakupu

Czytelniku,
możesz zgłosić swoją propozycję zakupu książki
do Biblioteki podając na maila

wieslawa.galek@biblioteka.apsl.edu.pl
poniższe informacje:

Autor *
Tytuł *
Wydawca
Miejsce i rok wydania

Uzasadnienie zakupu książki: *

  • lektura w ramach studiów
  • przydatna przy pisaniu pracy licencjackiej/magisterskiej
  • niezbędna do pracy naukowej lub dydaktyki
  • inny cel (należy opisać jaki)

Informacja o osobie zgłaszającej propozycję zakupu:

  • pracownik naukowy AP
  • student AP
  • doktorant AP
  • czytelnik spoza Uczelni

Nazwisko i imię czytelnika *
E-mail czytelnika *

* Wymagana informacja

© Copyright 2016 Biblioteka Uczelniana Akademia Pomorska w Słupsku

Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki