/ Zasoby

Zbiory Biblioteki Uczelnianej
liczą ok. 400 tys. jednostek inwentarzowych, w tym:

  • ok. 350 tys. wydawnictw zwartych (książek);
  • ok. 50 tys. jednostek inwentarzowych czasopism (3 tys. tytułów czasopism, ok. 500 w prenumeracie bieżącej);
  • ok. 17 tys. zbiorów specjalnych.

Profil gromadzonych zbiorów:

  • nauki humanistyczne: literatura piękna polska i obca, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza, bezpieczeństwo narodowe;
  • nauki społeczne: psychologia, pedagogika, filozofia;
  • nauki matematyczno-przyrodnicze: biologia, nauki o Ziemi;
  • nauki o zdrowiu: pielęgniarstwo, ratownictwo.


Biblioteka byłej Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania

© Copyright 2016 Biblioteka Uczelniana Akademia Pomorska w Słupsku

Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki